Dílny pro Klokánky

ARTE & DRAMA – program otevřený v lednu 2016 pro děti mladšího školního věku, které dočasně pobývají v zařízeních pro okamžitou pomoc – Klokánek. Svým formátem program navazuje na tzv. Tvořivé dílny realizované pro klienty Fondu ohrožených dětí v letech 2004–2013.

POHYBOVÁ A TĚLESNÁ VÝCHOVA realizovaná od roku 2010 pro klienty Klokánku Štěrboholy ve věku 4–13 let. Program pravidelně 1x týdně navštěvují 2 skupiny dětí zejména za účelem rozvoje svých pohybových schopností.

Scházíme se v SÁMOVCE

každé PONDĚLÍ 13,00 – 17,00 hod.
vhled@samovka.cz
271 745 099

Cvičíme ve Štěrboholích

každý ČTVRTEK  14 – 15 hod.
v tělocvičně základní školy

Co nabízí program ARTE & DRAMA  dílny

Dílny určené pro klienty zařízení Klokánek nabízí dětem nejen autentický zážitek z výtvarné tvorby, ale i možnost společného prožívání a sdílení v rámci dramatické části programu. Široká škála výtvarných a divadelních forem umožňuje dětem mnoho zajímavých, často zcela nových, zkušeností a prožitků. Bezpečné a podnětné prostředí a připravený tým lektorů pak spoluvytváří atmosféru důvěry nezbytnou ke sdílení a prožívání pozitivních zkušeností – se sebou samým i s druhými v rámci skupiny.

Jaké jsou jeho cíle

  • rozvíjet jemnou motoriku a grafomotoriku
  • rozvíjet vyjadřovací a komunikační dovednosti
  • podporovat proces sebepoznávání a sebeporozumění
  • rozvíjet sociální obratnost a učit děti vhodnému chování k druhým i v rámci skupiny
  • přinášet radost z úspěšně zvládnutých úkolů
  • pomoci dětem vyrovnat se s aktuální životní situací

Lidé v programu

Mgr. Lenka Veitová – Šilarová

Speciální pedagožka, lektorka
ARTE & DRAMA

Mgr. Zuzana Klápšťová

Vedoucí výtvarného ateliéru
ATRE & DRAMA

Bc. Jan Bárta

Vedoucí dramaterapeutické dílny
ATRE & DRAMA

Bc. Jan Endlicher

Lektor
Pohybová a tělesná výchova

Bc. Ondřej Šíp

Lektor
Pohybová a tělesná výchova

Mgr. Štěpánka Vojtěchovská

Lektorka
Školička SÁMOVKA
Asistentka
ATRE & DRAMA
Momentálně mateřská dovolená


Mgr. Štěpán Smolík, Ph.D.


Případová a týmová supervize