Centrum Sámovka nově nabízí podpůrné dramaterapeutické skupiny s arterapeutickým přesahem. Program s názvem Odvaž se být s námi, můžeš být sám sebou je určen pro chlapce a dívky ve věku 8 -11 let a 12-16 let. Program vedou terapeuté vycházející z dramaterapeutického přístupu Developmental Transformations (tzv. Vývojové proměny).

Skupiny budou probíhat v nově zrekonstruovaných prostorách Malý Karlín, Šaldova 5, Praha 8.

PŘIJĎ TO ZKUSIT v úterý 2. nebo 9.10. od 15.00 – 17.30

Více o programu se můžete dočíst zde:http://www.samovka.cz/program/odvazse/