Sluneční paprsky intenzivně svítily do oken arte a drama dílen. Léto netrpělivě čekalo za dveřmi a připomínalo blížící se prázdniny. Červnové arte a drama dílny byly plné novinek. Skupinka dětí se výrazně obměnila a hlavním tématem dílen bylo společné seznamování. Děti objevovaly tvořivou práci ve výtvarném ateliéru, prozkoumávaly otevřenou hru na půdě a seznamovaly se s lektory.

Během společných dílen jsme nořili prsty do keramické hlíny, pečlivě vysypávali barevným pískem území naší fantazijní mapy a kreslili si vysněnou hostinu. „A koho, že bys pozval k prostřenému stolu?“  Pomocí plastelíny jsme si všechny pozvané vymodelovali a usadili k namalovanému stolu, plném nejrůznějších dobrot. Radost každému přineslo závěrečné překvapení. Společně s dětmi jsme vyčarovali skutečnou hostinu, a tak se náš ateliérový stůl prostřel letní ovocnou hostinou.

Poslední závěrečnou červnovou dílnou se však s dětmi neloučíme, již za pár týdnů nás čeká společný příměstský tábor v lesní školce v Řevnicích.